Územní studie

View the embedded image gallery online at:
https://vall.cz/infrastruktura/uzemni-studie#sigProId5ade64fe54

Nabídka služeb

  1. Zpracujeme Vám ÚZEMNÍ STUDII, ve které navrhneme celkové řešení pro plánovanou zástavbu rodinných domů a to včetně PROPOČTU NÁKLADŮ A ZISKŮ. Součástí studie je i návrh DOHODY O PARCELACI.
  2. Zpracujeme Vám PROJEKTOVOU DOKUMENTACI k jednotlivým stavbám (komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod, VO, vedení NN) a zajistíme potřebná POVOLENÍ.
  3. Zajistíme prodej stavebních POZEMKŮ a provedeme REALIZACI.

Územní studie obsahuje:

  • Urbanistické řešení;
  • Návrh dohodody o parcelaci;
  • Dopravní a technickou infrastrukturu;
  • Propočet nákladů a zisků;
  • Projednání studie s dotčenými orgány a správci sítí.

Vizualizace a panoramatické fotografie:

Pro potřeby propagace projektu při prodeji pozemků Vám nabízíme zpracování vizualizací, popřípadě panoramatických fotografií. Cena Vizualizací se stanovuje individuálně u každého projektu v závisloti na rozsahu řešeného území a podrobnostech zpracovávané vizualizace.

View the embedded image gallery online at:
https://vall.cz/infrastruktura/uzemni-studie#sigProId1830fd1599

...

VALL.cz

Tel.: +420 775 219 194
E-mail: info@vall.cz

Provozovna:

Náměstí Svobody 14; 795 01 Rýmařov