Zavěšené fasády

View the embedded image gallery online at:
https://vall.cz/oplasteni/zavesene-fasady#sigProIddbf7b64b71

Nabídka služeb

Naše společnost se specializuje na řešení zavěšených fasád a opláštění budov jako celku. Nabídku našich služeb máme zpracovanou podle toho, jestli jste:

 • Stavebník;
 • Realizační firma;
 • Generální projektant / Architekt;
 • Generální dodavatel;

Pro STAVEBNÍKA:

Architektonické návrhy:

 • Barevné řešení fasády;
 • Návrh spárořezu včetně optimalizace prořezovosti;

Provedení dodávky / montáže zavěšené fasády:

Pro REALIZAČNÍ FIRMU:

Zpracování dodavatelských dokumentací (Schvalovací / Výrobní dokumentace):

 • Zavěšených fasád včetně optimalizace prořezovosti;
 • Opláštění hal;
 • Zámečnických a ocelových konstrukcí;

Výroba a prodej:

Půjčovna lešení, nářadí a školení montáže zavěšené fasády:

 • Lešení a nářadí pro montáž zavěše fasády (AKU nýtovací kleště; Ponorná pila včetně příslušenství; Vrtací kladivo; AKU vrtačka; Úhlová bruska; Zajištění proti pádu);
 • Školení montáže zavěšené fasády;

Pro GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA / ARCHITEKTA:

Ve fázi: Návrhu stavby:

Ve fázi návrhu - studie stavby spolupracujeme s architektem při výběru vhodného opláštění, určíme orientační cenu a poskytneme architektovi vzorky materiálů pro vyvzorkování investorovi.

Ve fázi: Dokumentace pro územní řízení:

Ve fázi územního řízení zpracujeme koncept technického řešení, provedeme modulovou koordinaci a pracovně rozkreslíme řešené plochy. Provedeme propočet investičních nákladů.

Ve fázi: Dokumentace pro stavební povolení:

Ve spolupráci s architektem zpracujeme spárořez, ve kterém zohledníme výrobní možnosti materiálu a provedeme optimalizaci kladení, aby nevznikl nadměrný prořez. Určíme tvar konstrukce (poloha, rozměr, výměra) a provedeme specifikaci navržených materiálů / systémů. Stanovíme požadavky na podkladní konstukci a zpracujeme propočet nákladů. Schémata se zpracovávají v ruce a pouze v místech, kde je potřeba ověřit proveditelnost detailu nebo dát požadavek na jinou profesi.

Ve fázi: Dokumentace pro provedení stavby:

Prováděcí dokumentaci zpracujeme jako samostatnou projektovou část s výkazem použitých prvků a s položkovým rozpočtem.

Ve fázi: Spolupráce při výkonu AD:

S generálním projektantem spolupracujeme na výkonu autorského dozoru, abychom mohli v případě potřeby vysvětlit, dopřesnit a obhájít navržené řešení.

Pro GENERÁLNÍHO DODAVATELE:

Zhodnotíme projektové řešení v předložené dokumentaci stavby a upozorníme na nevhodná nebo neproveditelná řešení, projednáme situaci s generálním projektantam a zajistíme jeho vyjádření. V případě, že se potvrdí nevhodnost nebo neproveditelnost řešení navrhneme jeho úpravu a protože se jedná o změnu vyvolanou na straně investora, provedeme vyčíslení dopadu této změny na cenu stavby a termín dokončení.
 
Tyto práce by se měly provádět již od počátku stavby, aby před výběrem zhotovitele opláštění buly provedeny potřebné změny a optimalizace řešení, která se provádí za účelem snížení nákladů nebo omezení finančních ztrát.
 
Při realizaci provádíme interní kontrolu prováděných prací, aby se předešlo reklamacím, popřípadě nepředání fasády. Jsou případy, kdy fasáda zhavaruje ještě před předáním stavby a Generální dodavatel musí znovu provést fasádu s jinou firmou a domáhat se náhrady škody.

...

VALL.cz

Tel.: +420 775 219 194
E-mail: info@vall.cz

Provozovna:

Náměstí Svobody 14; 795 01 Rýmařov