Individuální návrhy rodinných domů

Nabídka služeb

Stavebníkům nabízíme tyto služby:

 • Zpracování návrhu / studie stavby a interiéru;
 • Zpracování projektové dokumentace;
 • Projednání stavby s dotčenými orgány a správci technické a dopravní infrastruktury, zajištění potřebných vyjádření a povolení stavby;
 • Provedení stavebních prací, technických instalací, revizí, geometrického plánu a vyřízení kolaudace.

Výkon projektové a inženýrské činnosti dělíme do pěti skupin - balíčků, které si stavebník může objednat samostatně nebo jako celek včetně organizace, řízení a kontroly celého procesu s garancí dosažení požadované kvality, ceny a termínu dokončení stavby.

 • Balíček č. 1 - Základní dokumentace
 • Balíček č. 2 - Architektura a interiérový design
 • Balíček č. 3 - Prováděcí dokumentace
 • Balíček č. 4 - Zadávací dokumentace (Tendr)
 • Balíček č. 5 - Řízení a kontrola (Projektové řízení)
 • Přípravná dokumentace (Režim výstavby: DODEJ a VYPROJEKTUJ)

Rozsah výkonů projektové a inženýrské činnosti (balíčků) se volí podle způsobu výstavby, kterým se bude stavba realizovat. Současně můžete využít nabídky:

Poznámky:

 • Balíček č. 2 - Architektura a interiérový design se do rozsahu výkonů nezapočítává v případě, kdy je projektová dokumentace zpracována bez zapojení architekta, tzn. dle návrhu stavebníka.
 • V případě, že stavebník nezajistí zpracování předepsaného rozsahu projektové a inženýrské činnosti, který je uveden v odstavci ZPŮSOB VÝSTAVBY budou při realizaci stavby vznikat škody, které se projeví jako vícepráce, nekvalita, neurčitý termín dokončení. Tyto škody jsou v takovém případě bez nároku na reklamaci.

Způsob výstavby

Stavbu lze provádět těmito způsoby:

 • Stavba je prováděna SVÉPOMOCI; Projektové řízení provádí: Stavebník (Balíček: 2 / 1);
 • Stavba je prováděna formou GENERÁLNÍ DODÁVKY; Projektové řízení provádí:
  • Stavebník (Balíček: 4 / 3 / 2 / 1);
  • Specializovaná kancelář (Balíček: 5 / 4 / 3 / 2 / 1);
 • Stavba je prováděna v režimu DODEJ A VYPROJEKTUJ; Projektové řízení provádí: Zhotovitel stavby (Přípravná dokumentace).

U výstavby je podstatné, kdo provádí organizaci, řízení a kontrolu celého projektu (Projektové řízení) a to jak ve fázi přípravy, tak i ve fázi realizace stavby. Neodborným řízením projektu vznikají škody, kterým lze ztěží zabránit, když stavebník nemá zkušenosti s přípravou a výstavbou rodinného domu.

Ukázka z Kurzu - Předinvestiční příprava

...

VALL.cz

Tel.: +420 775 219 194
E-mail: info@vall.cz

Provozovna:

Náměstí Svobody 14; 795 01 Rýmařov