Levný projekt domu

49 000,00 Kč (49 000,00 Kč bez DPH) za jednotku Levný návrh a projekt rodinného domu

Levný projekt rodinného domu

Nabízíme Vám výhodnou cenu za zpracování návrhu a projektu rodinného domu včetně zabezpečení vstupních podkladů a vyřízení stavebního povolení. Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu potřebném pro získání územního rozhodnutí (územního souhlasu) a stavebního povolení (ohlášení stavby).

V ceně nejsou zahrnuty náklady na:

  • Zpracování potřebných podkladů, průzkumů, posudků a poplatky za vyjádření a povolení stavby (geodetické zaměření, radonový průzkum, hydrogeologický posudek na zasakování dešťových vod, ...);
  • Řešení majetkoprávních vztahů (souhlasy vlastníků pozemků, břemena);
  • Řešení vodohospodářských staveb: ČOV (čistička odpadních vod); STUDNA
  • Řešení dopravních staveb: Komunikace (řešení nových cest);

Tyto práce oceňujeme u každého projektu individuálně na základě skutečně požadovaných prací.


 

...

VALL.cz

Tel.: +420 775 219 194
E-mail: info@vall.cz

Provozovna:

Náměstí Svobody 14; 795 01 Rýmařov