Typové projekty rodinných domů

Nabídka služeb

Naše nabídka služeb obsahuje všechny činnosti, které jsou potřebné pro získání stavebního povolení (zabezpečení vstupních podkladů a průzkumů, dopracování typového projektu, zajištění potřebných vyjádření a povolení stavby);

  • Rodinné domy jsou nabízené jako montovaná dřevostavba nebo za příplatek jako stavba zděná. Způsob provedení, rozsah dodávky a navržené materiály jsou uváděny v technické specifikaci, která je součástí Malého projektu;
  • Změny vyžádáné stavebníkem se oceňují formou přípočtu nebo odpočtu k nabídkové ceně konkrétního domu a stavebník si může určit rozsah dodávky;
  • Rodinný dům může stavebník stavět i svépomocně (nabízíme výkon stavebního dozoru, který vyžaduje stavební zákon).

Malý projekt a jeho cena

K typovému projektu je potřeba objednat:

9 775,00 Kč za jednotku Projekt OSAZENÍ domu na pozemek

...

VALL.cz

Tel.: +420 775 219 194
E-mail: info@vall.cz

Provozovna:

Náměstí Svobody 14; 795 01 Rýmařov