Vnější vybavení

Nabídka služeb

Stavebníkům nabízíme tyto služby:

 • Zpracování návrhu / studie stavby;
 • Zpracování projektové dokumentace;
 • Projednání stavby s dotčenými orgány a správci technické a dopravní infrastruktury, zajištění potřebných vyjádření a povolení stavby;
 • Provedení stavebních prací, technických instalací, revizí, geometrického plánu a vyřízení kolaudace.

Vnější vybavení stavby obsahuje tyto části:

 • Oplocení, opěrné stěny a gabióny;
 • Zpevněné plochy pochůzí a pojízdné (chodníky, parkovací stání, sjezdy na pozemky a komunikace);
 • Terasy na terénu;
 • Zelené plochy;
 • Doplňkové stavby (kryté odstavné stání, přístřešky, pergoly,...);
 • Venkovní osvětlení;
 • Brány a závory.

...

VALL.cz

Tel.: +420 775 219 194
E-mail: info@vall.cz

Provozovna:

Náměstí Svobody 14; 795 01 Rýmařov